Česká potravina jako další označení kvality potravin

Před časem ministr zemědělství Marián Jurečka představil nové logo „Česká potravina“. O co jde?

Označení výrobků logem Česká potravina podle Jurečky vzešlo z veřejné soutěže. Tímto logem si budou moci dobrovolně označit své výrobky potravináři, pokud splní dvě základní podmínky:

  1. místo výroby v České republice
  2. stanovený podíl českých surovin, jak je nově stanoví připravovaná novela zákona o potravinách.

Definice označení Česká potravina

Česká potravina je taková, která je ze 100 procent z českých surovin a vyrobili ji v České republice. To se týká mléka a nezpracovaných potravin typu ovoce, zeleniny, masa.“

Pokud potravináři splňují stanovené podmínky, mohou si dobrovolně označit své výrobky logemčeskou vlajkou a nápisem „Česká potravina“ nebo jen slovy „Česká potravina“ .

Logo Česká potravina

Pravidla pro dobrovolné označování „Česká potravina“ a použití loga

Ministerstvo zemědělství vydalo Pravidla pro dobrovolné označování „Česká potravina“ a použití loga. Cílem tohoto materiálu je vymezení jednotných pravidel pro používání termínu „Česká potravina“ včetně konkrétního grafického znázornění a dále termínu „vyrobeno v České republice“.

V roce 2016 došlo v rámci § 9b zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, k vymezení jednoduchých a jednotných pravidel týkající se dobrovolného označování českého původu potraviny.

„Takto jasné podmínky nebyly do té doby legislativně stanoveny a z těchto důvodů bylo tedy velmi složité určit, co je a co již není česká potravina. Díky těmto pravidlům se může spotřebitel snadněji orientovat na trhu a při výběru potravin,“ věří iniciátoři nového značení potravin z MZE.