Další krok k omezení plýtvání potravinami obchodníky

Obchodníci, kteří chtějí vyřazené, avšak bezpečné potraviny darovat na charitativní účely, mají nově k dispozici seznam oprávněných příjemců těchto potravin. Na seznamu je momentálně padestát šest neziskových organizací z celé České republiky, další se mohou přihlásit.

„Snažíme se dlouhodobě snižovat plýtvání potravinami. Díky novele zákona o potravinách mohou výrobci a prodejci charitám věnovat potraviny, které mají například deformované obaly nebo špatnou velikost písma na obale, ale pro konzumaci jsou stále bezpečné,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Seznam organizací

Seznam organizací, kterým mohou obchodníci potraviny darovat, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Mimo potravinových bank jsou to především oblastní charity, ale například i jeden hospic.

Omezit plýtvání potravinami se MZe snaží již několik let. V loňském roce poprvé spustilo dotační program na podporu činnosti potravinových bank a dalších charitativních organizací.

Celkem 30 milionů korun bylo určených na rekonstrukci a výstavbu skladů, jejich provoz nebo na mzdy zaměstnanců. Letos plánuje ministerstvo uvolnit na tyto účely stejnou částku.

Seznam oprávněných příjemců darovaných potravin najdete  ZDE.

Více informací o plýtvání s potravinami v Česku najdete pohromadě v dalších článcích: 

Celá třetina Čechů vyhazuje jídlo

V Evropě připadá na jednoho člověka až 115 kg vyhozeného jídla za rok

-čp a tz mze-