Dodržujete v létě dostatečný pivní režim?

V českých zemích, patřících historicky k území vařičů a konzumentů piva, se celkem logicky v rámci denního příjmu tekutin popíjí i pivo. Je to zdravé? A kolik ho můžeme vypít? Doporučené denní dávky českého piva s ohledem na obsah alkoholu jsou 3 třetinky pro muže a o jednu méně pro ženy. Už tato dávka moku s čepicí umožňuje pokrýt například 100% doporučenou denní dávku vitamínu B1.

České pivo z minipivovarů

Pivo rovněž obsahuje přirozenou kombinaci minerálů (hlavně draslík a hořčík), které z něj tvoří prakticky iontový roztok. Energetická hodnota piva je asi poloviční ve srovnání s energetickou hodnotou vína stejného objemu, rovněž nealkoholické pivo má poloviční energetickou hodnotu ve srovnání například s nealkoholickými kolovými nápoji.

Střídmou konzumaci českého piva je možno považovat za vynikající prevenci řady civilizačních chorob, snižuje riziko aterosklerózy, snižuje stres, podporuje krevní oběh, některé složky obsažené v pivu (například xantohumol a isoxantohumol) mají protinádorový a antibakteriální charakter,“ říká Věra Hönigová, manažerka pro výzkum VÚPS.

Tekutiny jsou pro člověka nezbytnou součástí výživy. Přesto mnoho lidí vykazuje dlouhodobě nedostatečnou konzumaci tekutin. Často proto, že nepociťují potřebu pít, nemají pocit žízně či vědomě omezují příjem tekutin.


pivo_ripitek_web Tamara Starnovská, vrchní nutriční terapeutka ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze, držitelka osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru nutriční terapeut ke vhodnému pitnému  režimu uvádí:

„Doporučujeme střídat různé druhy nápojů – bylinkové čaje, přírodní ovocné šťávy, minerálky, případně nízkostupňové pivo – a hlavně prostou a nenahraditelnou vodu. Vždy je nutné pít průběžně během celého dne, a ne nárazově (například v práci nepít nic a po příchodu z práce vypít naráz větší objem tekutin).

Potřebné množství tekutin se liší podle věku (zejména ve vyšším věku se horší schopnost organismu efektivně hospodařit s vodou), prostředí a fyzické aktivity. Obecně platí, že je to 25 ml na kg hmotnosti, v nejvyšším věku pak 30 ml na kg tělesné hmotnosti.

Ve zdravém systému stravování může být přiměřené množství piva zařazeno do pitného režimu. Jako v celém systému stravování též v konzumaci nápojů by mělo platit, že druhy střídáme a neorientujeme se jen na jeden. Tedy v žádném případě nelze řešit celkový potřebný příjem tekutin jen pivem. Pokud to vyžaduje naše hmotnost, vybíráme si nápoje nízkoenergetické (tedy v případě piva s nízkým obsahem alkoholu a cukru).

Přečtěte si také výsledky zajímavé studie o možném vlivu konzumace piva na mrtvici TADY

PivoPři některých chronických onemocněních je pivo vhodným digestivem (podporujícím trávení) a aperitivem (povzbuzujícím chuť k jídlu) – například u některých chorob žlučníku či žaludku.

U osob, které jsou zvyklé pivo pít, se při zhoršení zdravotního stavu spojeného s nechutenstvím, může stát pivo nejen zdrojem iontů, ale rovněž důležitým doplňkovým zdrojem energie. V takovém případě je také významným podnětem ke konzumaci jídla.

U lidí zvyklých pít pivo k jídlu (pijících pivo jako součást jídla) se dokonce stává, že je-li pivo nutné zcela vyloučit, nejsou schopni sníst dostatečné množství stravy.

Jsou však onemocnění, u nichž je naprostý zákaz konzumace všech alkoholických nápojů, tedy i piva, nezbytný. Kupříkladu některá onemocnění jater a slinivky břišní.“

-čp a ceske-pivo.cz-

foto: zus a Český svaz pivovarů a sladoven