Jak podpořit opylovače i vlastní úrodu


Podpořte opylovače, podpoříte vlastní úrodu. Včelám samotářkám i čmelákům můžete připravit vhodné hnízdiště a nemusíte přitom být odborník. Za takový čmelín či včelín vyrobený třeba z květináče nebo z provrtaného prkna se nám užitečný hmyz odmění nejen možností jej pozorovat, ale i lepším opylením naší zahrádky.

_DSC0257 (3000x2005) (800x550)V naší středoevropské oblasti je až 80 % rostlin odkázáno na přenos pylu hmyzem. Nejdůležitější roli zastává včela medonosná. Jde především o ovocné dřeviny, jako jsou jabloně, hrušně, švestky, třešně, meruňky, ale i angrešt, maliny a jahody. Zemědělské kulturní plodiny jako např. olejniny (řepka, hořčice, slunečnice), všechny pícniny (různé druhy jetelů, vojtěšky), mrkev, okurky, dýně, tykve i melouny vykazují po opylení včelami výrazně lepší úrodu. Studie dokládají, že zhruba jedna třetina toho, co člověk konzumuje, by neexistovala bez opylovací činnosti včel.

_DSC0279 (800x532)V posledních desetiletích dochází v Americe i v Evropě, tedy i u nás, k významnému poklesu opylovačů v krajině. Kromě chorob a přirozených škůdců jsou jeho důvodem změny krajiny spojené s rostoucí chemizací a intenzifikací zemědělské výroby. Svou roli také hraje pro opylovače nedostatečná potravní nabídka způsobená zejména pěstováním zemědělských monokultur. Pokles početnosti opylovačů je doprovázen úbytkem druhové rozmanitosti a pestrosti přírody. Ekologové a zemědělci se tímto problémem začali zabývat a snaží se odvrátit hrozbu porušení ekologické rovnováhy. Jednou z možností, jak může člověk podpořit opylovače i doma na své zahradě, je výsev živných rostlin.

Z tohoto důvodu vyvinul Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko ve spolupráci se Zemědělským výzkumem, spol. s.r.o. Troubsko jednoletou směs Mája, která byla oceněna Zlatým kasem s kytičkou na agrosalonu Země živitelka 2011 a o kterou je mezi včelaři velký zájem. Směska poskytuje nejen včelám, ale i ostatním opylovačům v průběhu sezony kontinuální zdroj nektaru i pylu.

Další možností, jak podpořit opylovače v krajině, je jejich chov. Již v první polovině 80. let minulého století byla ve VÚP chovány samotářské včely (čalounice mateřídoušková a šedosrstka tolicová). V současné době se troubské pracoviště zabývá výzkumem chovu několika druhů čmeláků.

Chov čmeláka zemního je již zvládnut natolik, že je možné ho dodávat do míst, kde je momentálně opylovačů nedostatek. Důležité je, že jde o domácí rasu, takže jeho opětovné vypouštění do přírody je v souladu se zásadami ochrany biodiverzity. Chov dalších druhů by v budoucnosti mohl sloužit jako zdroj materiálu k reintrodukci do míst, kde již tyto druhy vymizely, nebo ke specifickým opylovacím účelům.

Podle informací Lesů ČR je dobré omezit používání pesticidů, či nekosit louky jednorázově, ale postupně tak, aby hmyz nepřišel v jednom okamžiku o veškeré potravní zdroje. Provádět by se také nemělo vypalování travin a křovin, což ničí přezimující čmeláky i jejich hnízda a také likviduje víceleté rostliny.

-čp-