Přenos koronaviru Covid-19 potravinami je mýtus

Stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze začátku března zkušenosti z předchozích epidemií způsobených koronaviry, jako SARS či MERS dokládají, že virus se prostřednictvím potravin nejspíš opravdu nepřenáší.

„Podle současných znalostí popsaných cest přenosu koronavirů a jejich nízkou schopností přežít ve venkovním prostředí je nepravděpodobné, že by dovážené zboží, jako potraviny a podobně mohly být zdrojem infekce,“ uvádí v tiskové zprávě ze 17. března mluvčí Ministerstva zemědělství ČR Bojtěch Bílý a pokračuje. „Vzhledem k tomu, že se neustále opakují nepravdivé informace o nákupu nebalených potravin, Ministerstvo zemědělství považuje za nutné opětovně zdůraznit, že neexistují důkazy o tom, že by potraviny byly zdrojem či cestou přenosu koronaviru způsobujícího onemocnění Covid-19. Samozřejmě je potřeba při manipulaci s nebalenými potravinami dodržovat doporučená hygienická opatření.“

Obecně platí, že lidské koronaviry nepřežívají na suchém povrchu.

Koronavirus Covid- 19 je respirační virus. K jeho přenosu dochází primárně kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří kapénky s infekcí na okolí.

Přenos je možný také předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka, proto je nutné přenosu těmito způsoby všemožně zabránit. Proto je zásadní, dodržovat přísnější hygienická opatření – mýt si řádně ruce teplou vodou a mýdlem, případně použít kapesní desinfekci, s plně virucidním účinkem.

Stejně tak je důležité, řádně omývat nakoupené ovoce či zeleninu, nebo naopak nekýchat a neosahávat pečivo a pod. v obchodech a myslet tak na bezpečnost ostatních.

Virus ke svému životu potřebuje živou buňku

Viry usazené například na obalech typu krabice, nepřežívají pravděpodobně ani několik hodin.

„Virus ke svému životu potřebuje živou buňku, kterou mu obalový materiál neposkytne, obvyklá doba přežití virů ve vlhkém prostředí na nesavých materiálech bývá cca 8 hodin, pokud se jedná o biologický materiál typu sputum, může se tato doba prodloužit, obvykle to bývá do zaschnutí biologického materiálu,“ odpovídá na otázku jak dlouho může přežít koronavir mimo hostitele ředitelka Hygienické Stanice Hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Jágrová.

Podle všeho se tedy při dodržování všech hygienických opatření bát nákupu nebalených potravin, nebo čerstvého ovoce či zeleniny.