Symboly tradičních Velikonoc v kuchyni


Připomeňme si velikonoční svátky v takové podobě, v jaké je drželi naši předci. Dokážete vysvětlit, proč ke svátkům jara patří zrovna beránek, vejce, kopřivy a další?

Velikonoce
Foto: Zub

Velikonoce jsou v našich krajích připomínkou Ježíšovy smrti na kříži a oslavou jeho vzkříšení. Pro ateisty nebo lidi jiného vyznání bývá první část tohoto pohledu dost děsivým momentem k projevům nějakého veselení, ale podíváme-li se na věc očima víry, mají nám Velikonoce připomenout význam oběti ve prospěch druhých i to, že smrt není koncem lidského konání.

Velikonoční jídelníček starší než Ježíš

Příprava velikonočního jídelníčku ve skutečnosti sahá až před biblickou Poslední večeři Páně. O svátku pesach se prolínaly dávné jarní slavnosti starověkých hebrejských kmenů se vzpomínkou na zachránění z egyptského otroctví. Součástí byla i tradiční hostina, jež se později přenesla do úzkého kruhu rodiny.

makové koláčeVýznamnou roli při ní hrálo i červené víno provázené mnoha rituály. Pokud tedy Ježíš skutečně do Jeruzaléma doputoval, byly pesachové pokrmy posledním jídlem, které jedl.

Součástí chodů byly symbolické pokrmy, jež měly evokovat odchod z Egypta. Servíroval se tedy nekvašený chléb jako připomenutí útěku hebrejského lidu, kdy nezbyl čas nechat chlebové těsto vykynout.

Podstatnou součástí tabule bylo pečené jehně. Pečené jehněčí maso s kostí symbolizovalo boží ruku a vykonavatele posledního trestu – desáté rány egyptské.
Během hostiny se také namáčely do slané vody byliny s hořskou chutí (čekanka, libeček, křen, lebeda…), jako připomínka trpkých časů a slz prolitých v egyptském zajetí. Dnes tento zvyk nahradila konzumace mladých kopřiv.

A nechyběla vejce – stejně jako dnes symbolizující nový život. Vařila se natvrdo na symbol odolnosti člověka proti všemu zlému.

Zvyk Svěcení potravin

Tento akt ukončuje postní dobu a v naších krajích probíhá v neděli po bohoslužbě. Mnoho lidí přináší své pokrmy k posvěcení, aby je mohli při nedělním obědě konzumovat. V minulých dobách se lidé postili zejména na mase, které bylo jejich hlavní potravou. V dnešní době může půst podle představitelů římskokatolické církve představovat i nesledování televize nebo omezení jízd autem.

http://ceskapotravina.cz/fakt-nebo-mytus-jak-je-to-s-doplnenim-vapniku-konzumaci-skorapek/

Česká potravina CZ