Období jara a dny kolem křesťanských Velikonoc v časech Keltů.