Popeleční středa letos připadla na 17. února. Připomeňme si, co v křesťanském světě tento den značí i něco více o čtyřicetidenním velikonočním půstu, který právě Popeleční středou začíná. Začněme popořadě.