Výzkum v ČR: Pozitivní vliv šťovíku na užitkovost hospodářských zvířat byl zjištěn při krmení skotu (krav i mladého dobytka na výkrm) i ovcí. Vedle pozitivního ovlivňování produkce je v poslední