Tip, kam jít: otevírá se expozice sladkovodních akvárií


Od 1. května 2015 se stane součástí stálé výstavy Vývoj rybářství na pobočce Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství.

Expozice sladkovodních akvárií bude doplněna o živé ryby a naše vodní rostliny. Výběr druhů odpovídá koncepci muzea; vedle původních druhů našich vod zde budou druhy introdukované i ryby, které se u nás vyskytují pouze v akvakultuře. Půjde tedy o spojení pohledu ekologického s pohledem produkčního rybářství.

V průběhu let by se měla skladba ryb a jiných vodních živočichů na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou doplňovat a obměňovat tak, aby byly návštěvníkům představeny méně známé druhy, zajímavé svou biologií i z hlediska historie našeho rybářství. Expozici tvoří čtyři nová akvária o objemu 500 litrů a jedno s objemem 1500 litrů.

-čp-