V Evropě připadá na jednoho člověka až 115 kg vyhozeného jídla za rok


V popelnicích skončí až 1,3 miliardy tun jídla ročně! To odpovídá 1/3 všech vyrobených potravin v hodnotě téměř 20 bilionů korun.

A neplýtváme jenom my, ale i samotní obchodníci (někteří). V odpadních kontejnerech u mnohých supermarketů končí například zcela zdravá zelenina, která jen tvarově nevyhovuje prodeji, o potravinách s teprve blížícím se datem spotřeby ani nemluvě.


Plýtvání v číslech:

  • 24 % až 35 % jídla ve školních jídelnách skončí v koši
  • Až 8,3 milionu hektarů půdy je zapotřebí k produkci masa a mléčných výrobků, které přijdou ročně vniveč v britských a amerických domácnostech, ochodech a restauracích
  • V UK je v supermarketech odmítáno 20–40 % ovoce a zeleniny, jejichž tvar nesplňuje estetické standardy supermarketů 
  • Více než 50 % vyhozeného jídla pochází právě z domácností
  • Plýtvání stojí rodinu s dětmi v přepočtu cca 20 400 Kč ročně, bezdětné 14 400 Kč

    Zdroje: OSN, Love Food Hate Waste o britských domácnostech, Feeding the 5000