Vyšetření vepřového ze zemí s africkým morem prasat není povinné


AKTUALIZOVÁNO: Že na našem trhu dost často kupujete vepřové maso ze zahraničí je smutný fakt. Není ale důvod, bát se při jeho konzumaci o zdraví. S ohledem na výskyt afrického moru u prasat měly být všechny zásilky vepřového masa a tepelně dostatečně nezpracovaných produktů z něj původem ze zemí s výskytem afrického moru prasat (AMP) od 2. října před uvedením na český trh vyšetřeny na přítomnost DNA viru této nákazy. TOTO NAŘÍZENÍ BYLO ALE NAKONEC ZRUŠENO.

Povinnost se podle Státní veterinární správy (SVS) vztahuje také na vedlejší živočišné produkty, maso prasat divokých a produkty z něj. V souvislosti s výrazným zhoršením nákazové situace v Evropě vydá a zveřejní na úřední desce ministerstva zemědělství (MZe) SVS v pondělí 1. října mimořádná veterinární opatření, která tuto povinnost příjemcům zásilek nařídí. (NENAŘÍDILA)

  • V České republice byl úplně poprvé potvrzen výskyt afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých v roce 2017 (na Zlínsku).
  • Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Nemoc ale není přenosná na člověka ani další živočišné druhy.
Foto: Zuzana Schneidewind

Povinnost se vztahuje na všechny tuzemské provozovatele potravinářských podniků dovážející výše uvedené produkty z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska nebo Rumunska, tedy států s potvrzeným výskytem AMP v chovech domácích prasat či u volně žijících prasat divokých. Každá zásilka bude moci být uvedena na tuzemský trh až poté, co bude v akreditované laboratoři vyšetřena na přítomnost DNA viru AMP s negativním výsledkem. V případě nevyhovujících výsledků budou příjemci zásilek povinni o tom neprodleně informovat SVS.

100 vzorků, ani v jednom nebyla zjištěna přítomnost viru

SVS již v současnosti namátkově vyšetřuje zásilky vepřového masa a masa prasat divokých ze zemí s výskytem AMP v chovech prasat na přítomnost jeho viru. V průběhu letošního roku bylo odebráno více než 100 vzorků. Ani v jednom případě nebyla zjištěna přítomnost viru AMP. S novým veterinárním opatřením SVS zároveň výrazně zintenzivní monitoring a v jeho rámci bude vyšetřovat vepřové maso a produkty i ze zemí, na jejichž území se dosud AMP oficiálně nevyskytl.

Ze šetření SVS vyplývá, že ze zemí s výskytem AMP v poslední době odeberou měsíčně čeští odběratelé zhruba 3000 zásilek vepřového masa v celkovém množství okolo 4000 tun. „Kapacita laboratoří Státních veterinárních ústavů je dostatečná a vyšetření jednotlivých vzorků by mělo být realizováno nejpozději do 24 hodin od jejich přijetí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Cena vyšetření, která dle platného sazebníku dosahuje 1100 Kč, by rozhodně neměla citelně ovlivnit náklady odběratelů,“ dodal.

ČEPO a TZ SVS